Broń palną można przechowywać nie tylko w sejfach z certyfikatem IMP

Broń palną można przechowywać nie tylko w sejfach z certyfikatem IMP

Od jakiegoś czasu na strzeleckich portalach społecznościowych toczą się dyskusje na temat certyfikatów sejfów do przechowywania broni palnej. Ponownie wrócił temat obowiązku przechowywania broni w urządzeniach odpowiadających klasie bezpieczeństwa „S-1” zgodnych wyłącznie z polską normą PN EN 14450. W Polsce uprawnionymi jednostkami do wystawiania takich certyfikatów jest Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) oraz mniej znany Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (OCSIiT). Na naszym rynku można również spotkać oferty sejfów z innych krajów UE spełniające europejskie normy bezpieczeństwa (ECBS oraz VdS), jednak czy można w nich legalnie przechowywać broń?

Dostosowanie polskiej normy do standardów unijnych

Całe zamieszanie z certyfikatami S1 powstało w 2014 roku po nowelizacji ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Umieszczono bowiem w nim zapis, że:

Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Teoretycznie zapis ten wydaje się logiczny i merytorycznie uzasadniony, tym bardziej że mieliśmy jako kraj członkowski UE obowiązek dostosowania się również do unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa. Poprzednie rozporządzenie wymagało od posiadaczy broni trzymania ich w zasadzie „pod kluczem” zamka atestowanego, co w praktyce mogło dotyczyć nawet blaszanych szaf ubraniowych. Sytuacja z nowym rozporządzeniem byłaby dość klarowna, gdyby nie dodano w nim mało precyzyjnego zapisu o deklaracji zgodności:

§ 7. Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Z powodu takiego zapisu wiele osób jest mylnie przekonanych, że każdy legalny posiadacz broni musi mieć szafę do przechowywania broni wraz z naklejką uprawnionej polskiej jednostki certyfikującej. Po pierwsze, zgodnie z zapisami ustawy o normalizacji, stosowanie polskich norm ma charakter dobrowolności. Po drugie norma PN-EN 14450 musi być zgodna z normalizacją europejską, a nie odwrotnie. Po trzecie, przeciętnemu Kowalskiego kupującemu sejf lub szafę na broń powinno więc wystarczyć przedstawienie deklaracji zgodności przez producenta lub sprzedawcę urządzenia. Kowalski jako osoba fizyczna nie jest bowiem w stanie sam zweryfikować, czy dane urządzenie spełnia wymaganą normę, ponieważ jej treść nie jest powszechnie dostępna. Panika z certyfikatami w przestrzeni publicznej urosła do takiego rozmiaru, że posiadacze starszych sejfów na broń zaczęli certyfikować je na własną rękę w IMP, oczywiście za to płacąc. Aktualnie tworzy się również nowy mit, że tylko w szafach z „naszym” krajowym certyfikatem można legalnie przechowywać broń w Polsce, a przecież to nieprawda.

Na naszym rynku oferowane są szafy producentów z innych krajów UE posiadających certyfikaty Europejskiego Instytutu ECB-S czy VdS, które posiadają deklarację zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami. Pod względem bezpieczeństwa spełniają oczywiście normę „S1”, a w praktyce nawet wyższą. Wobec powyższego błędem jest wychodzenie z założenia, że broń palną w Polsce można przechowywać wyłącznie w urządzeniach posiadających naklejkę IMP. W zasadzie to można domniemywać, iż wymóg posiadania stosownej deklaracji dotyczy bardziej producentów oraz sprzedawców urządzeń, aniżeli konsumentów, jednak najwyraźniej nadal ktoś widzi niezły biznes na zarabianiu na „naklejkach”.

Komunikowanie, że tylko i wyłącznie produkty z certyfikatem S1 wydane przez IMP spełniają wymagania do legalnego przechowywania broni w naszym kraju wskazuje bardziej na nieetyczne praktyki rynkowe, niż faktyczną troskę o dobro konsumentów. Rekomendujemy powściągliwość w sugerowaniu się opiniami firm liczących na szybki zysk poprzez rozpowszechnianie własnych interpretacji prawnych. Stoimy na stanowisku, że MOŻNA LEGALNIE W POLSCE PRZECHOWYWAĆ BROŃ RÓWNIEŻ W SEJFACH Z CERTYFIKATAMI ECB-S oraz VDS.

Poniżej stanowisko KGP w zakresie certyfikacji urządzeń do przechowywania broni palnej:

certyfikaty S1
Polub artykuł

Redakcja