Ile kosztuje pozwolenie na broń i jak je uzyskać?

Ile kosztuje pozwolenie na broń i jak je uzyskać?

Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest wcale trudniejsze od wyrobienia prawa jazdy. Posiadanie zarówno jednego dokumentu, jak i drugiego wiąże się z poniesieniem opłat administracyjnych, niemniej sumaryczne koszty całego procesu mogą być podobne. Skoro udało Ci się uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, to najprawdopodobniej nie będziesz mieć problemu z uzyskaniem pozwolenia na posiadanie broni palnej. Wystarczy spełnić warunki określone w ustawie, a także wskazać cel posiadania broni. W 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany w przepisach prawa, a w związku z tym praworządni obywatele mogą uzyskać pozwolenie na broń znacznie łatwiej. Procedurę tą co roku z powodzeniem przechodzi dziesiątki tysięcy Polaków i stają się posiadaczami własnej broni.

Warunki uzyskania pozwolenia na broń

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji. W myśl tych przepisów właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, a także przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Oznacza to, że pozwolenie na broń może uzyskać każdy dorosły, niekarany obywatel dysponujący zdrowiem psychofizycznym, a więc 90% Polaków. Zgodnie z Art. 16. Ust 1 wspomnianej wyżej ustawy osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Wyjątek stanowią członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którzy egzamin państwowy zdają przed komisjami powoływanymi w ramach swoich organizacji. Zwolnieni z egzaminu na Policji są natomiast funkcjonariusze większości formacji uzbrojonych w naszym kraju.

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń w Polsce

Jak wspomniano wcześniej przysłowiowy Kowalski w myśl polskiego prawa musi uzasadnić przyczynę posiadania broni. Nie powinno z tym być problemu, jednak obowiązek ten generuje dodatkowe koszty uzyskania i utrzymania uprawnień. Na szczęście jest w czym wybierać i cele posiadania są następujące:

  1. Ochrona osobista
  2. Ochrona osób i mienia
  3. Łowiecki
  4. Sportowy
  5. Rekonstrukcji historycznych
  6. Kolekcjonerski
  7. Pamiątkowy
  8. szkoleniowy
sejfy.pl

Jak najprościej zrobić pozwolenie na broń

Największą aktualnie grupą posiadaczy broni palnej w Polsce wśród cywilów stanowią myśliwi, strzelcy sportowi i kolekcjonerzy broni palnej. Żeby uzyskać pozwolenie do celów łowieckich należy być członkiem PZŁ i uzyskać podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Członkostwo uzyskuje się po odbyciu kursu dla nowowstępujących i pozytywnym zaliczeniu egzaminu w zakresie przepisów o broni, prawa łowieckiego i praktycznego posługiwania się bronią myśliwską. Niestety poza osobami z wykształceniem leśnym i łowieckim kandydaci do PZŁ muszą odbyć roczny staż łowiecki w kole, lub OHZ-cie. Po spełnieniu wszystkich formalnych wymagań łącznie z badaniami lekarskimi myśliwi mogą posiadać praktycznie każdą broń długą centralnego zapłonu, za wyjątkiem samoczynnej.

W zakresie posiadania broni co celów sportowych proces jest nieco krótszy. Do wydania takiego pozwolenia wymagane jest członkostwa w klubie sportowym i 3 miesięcznego w nim stażu oraz uzyskaniu licencji, a także patentu strzeleckiego poprzez zdanie egzaminu organizowanego przez kluby zrzeszone w PZSS. Egzamin powinien być poprzedzony praktycznym szkoleniem, ponieważ poza sprawdzianem wiedzy z zakresu uprawiania sportów strzeleckich i przepisów dotyczących posiadania broni, ocenie podlega również umiejętność bezpiecznego posługiwania się nią. W odróżnieniu od myśliwych strzelcy sportowi mogą posiadać praktycznie każdą broń krótką jak i długą w kalibrze od 5,6-12mm łącznie z bronią bocznego zapłonu. Proces ubiegania się o takie pozwolenie można zamknąć w około 5-6 miesiącach. Niestety licencja zawodnicza podlega corocznemu odnawianiu na podstawie potwierdzonych startów w zawodach strzeleckich. Na szczęście wynik zawodów nie uzależnia zaliczenia startów 🙂

Coraz bardziej popularnym celem posiadania broni palnej z każdym rokiem staje się cel kolekcjonerski. Wymaga jedynie udokumentowanej przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i zdania egzaminu na Policji. Do zaliczenia egzaminu trzeba się jednak dobrze przygotować, ponieważ w części teoretycznej z przepisów dotyczących posiadania broni nie można popełnić żadnego błędy. Dodatkowo egzamin w części praktycznej wymaga dostatecznych umiejętności celnego strzelania, jak również wstępnego rozbierania podstawowych modeli broni palnej. Jest to najszybsza droga do uzyskania pozwolenia na broń i proces może zakończyć się w ciągu 2-3 miesięcy. Zaletą posiadania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich jest fakt, iż do jego utrzymania wymagane jest wyłącznie członkostwo w stowarzyszeniu. Mogę polecić z czystym sumieniem Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie, które nie tylko wyróżniają niskie opłaty, ale które organizuje również szkolenia pomagające przejść przez cały proces i egzaminy.

Nadwiślańśkie towarzystwo Strzeleckie

Proces wydawania pozwolenia na broń

Pozwolenie na broń jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej w postępowaniu prowadzonym przez Wydział Postępowań Administracyjnych komendy wojewódzkiej Policji. Poza wyjątkami w ustawie osoba składająca wniosek o pozwolenie na broń zobowiązana jest dostarczyć aktualne badania lekarskie z orzeczeniem psychologa. W ramach postępowania organy Policji weryfikują wnioskodawcę pod względem niekaralności, a także przeprowadzają wywiad w miejscu zamieszkania. Procedura kończy się po upływie miesiąca, do dwóch i po tym można ruszać z promesą na zakupy do sklepu z bronią, o ile została Wam jeszcze kasa 😉

Koszty uzyskania pozwolenia na broń

Opłata skarbowa za pozwolenie na broń wynosi 242zł. W przypadku myśliwych do tej kwoty należy doliczyć koszt badań lekarskich- 400zł, koszt kursu- około 1600zł oraz wpisowe do PZŁ 1050zł. Całość formalności wychodzi około 3300. Kolekcjonerzy broni muszą się liczyć z opłatą skarbową 1150zł do której oczywiście należy dodać badania lekarskie. Pozwolenie kolekcjonerskie można więc oszacować na około 1600zł kosztów formalnych plus koszt członkostwa w stowarzyszeniu-200zł. Wiele osób przed przystąpieniem do egzaminu na Policji korzysta z dedykowanych szkoleń, tak więc całość można zaokrąglić do 2500zł. Ostatnią dość prostą ścieżką uzyskania pozwolenia na broń jest uprawianie strzelectwa sportowego. W tym celu do standardowych kosztów administracyjnych i badań należy doliczyć opłatę za egzamin na patent, licencję zawodniczą i koszty przynależności do klubu sportowego. Sportowcy muszą się liczyć z wydatkiem na starcie około 2000zł. Ponadto każdy posiadacz broni musi przechowywać ją w odpowiednich sejfach. Wydatek ten będzie uzależniony od ilości i rodzaju posiadanej broni, jednak należy uwzględniać wydatek taki na poziomie nie mniejszym, niż 1000zł. Warto też odwiedzić „strefę rabatów” na naszej stronie i trochę zaoszczędzić na starcie.

Broń nie musi być utożsamiana tylko z przestępcami

Strzelectwo ma różne oblicza. Jest sportem, hobby, rozrywką, rekreacją, sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą samodoskonalenia, a także przejawianiem postaw patriotycznych. Posiadanie broni nie tylko wpływa na nasze bezpieczeństwo ale również umacnia pozycję obronną naszego kraju. Każdy uczciwy obywatel powinien wyrobić pozwolenie i nabyć umiejętności posługiwania się bronią palną. Polska to niestety jeden z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Dziesięciolecia represji doprowadziły do sytuacji w której mamy obecnie 30 razy mniej broni niż Niemcy, 15 razy mniej niż Czesi i 40 razy mniej niż w kraje Skandynawskie lub Szwajcaria. To nie wstyd czuć się bezpiecznie.

Polub artykuł

Michał Budzyński